Show simple item record

dc.contributor.authorLâh, Vladimir Iosifovič
dc.date.created2020
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-89121-33-2pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/785
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007pl
dc.description.abstractSpis treści: Wstęp – s. 7; Rozdział 1. Ocena i kontrola działań startowych koszykarzy – s. 11; 1.1. W jakim celu należy dokonywać analizy działań startowych graczy – s. 11; 1.2. Sposoby rejestracji działań startowych – s. 12; 1.2.1. Rejestracja i ocena wskaźników działań startowych koszykarzy w ataku – s. 15; 1.2.2. Rejestracja i ocena wskaźników działań startowych koszykarzy w obronie – s. 21; 1.3. Integralne wskaźniki działań startowych koszykarzy – s. 23; 1.4. Kontrola obciążeń startowych koszykarzy – s. 45; Rozdział 2. Walka sportowa w koszykówce – s. 52; 2.1. Rezultat, sukces sportowy. Ich charakterystyczne cechy i powiązania w koszykówce – s. 52; 2.2. Strategia i taktyka walki sportowej w koszykówce – s. 60; 2.3. Technika działalności startowej w koszykówce – s. 64; Rozdział 3. Sterowanie procesem startowym drużyny koszykarskiej – s. 70; 3.1. Analiza (rozpoznanie) gry rywali – s. 71; 3.2. Tworzenie planu gry – s. 74; 3.3. Omówienie planu gry – s. 76; 3.4. Prowadzenie gry – s. 80; 3.5. Operacyjne sterowanie koszykarzami podczas gry: przykłady z praktyki sportowej – s. 87; Rozdział 4. Rola czynnika psychologicznego w działalności startowej koszykarza – s. 100; 4.1. Stan gotowości psychicznej do zawodów – s. 100; 4.2. Wpływ indywidualnych właściwości osobowości koszykarza na skuteczność działalności startowej – s. 105; 4.3. Socjalno-psychologiczne właściwości koszykarzy i drużyn oraz ich wpływ na działalność startową. Stosunki interpersonalne w systemach „koszykarz-koszykarz" i „trener-koszykarz" – s. 108; 4.3.1. Wpływ stosunków w systemie „trener-koszykarz" – s. 109; 4.3.2. Właściwości wzajemnych stosunków w systemie „koszykarz-koszykarz" – s. 112; 4.3.3. Liderzy w drużynach koszykarskich – s. 116; Rozdział 5. Trener w koszykówce – s. 127; 5.1. Wprowadzenie do zagadnienia – s. 127; 5.2. Metody i środki badania osobowości trenera – s. 127; 5.3. Najbardziej znaczące cechy zawodowe i cechy osobowości wybitnych trenerów – s. 129; 5.4. Hierarchia cech trenerów na podstawie ocen profesjonalnych koszykarzy – s. 133; 5.5. Wpływ stresu w trakcie zawodów na uzewnętrznianie się emocji w reakcjach systemu sercowo-naczyniowego – s. 135; 5.6. Trener-kobieta – s. 136; 5.7. Zalecenia dla trenerów w sprawach ich psychologicznego przygotowania i podnoszenia kwalifikacji – s. 137; Rozdział 6. System zawodów sportowych w koszykówce – s. 141; 6.1. Charakterystyka zawodów sportowych w koszykówce – s. 141; 6.2. Rodzaje zawodów sportowych – s. 143; 6.3. Regulaminy i sposoby prowadzenia rywalizacji – s. 149; 6.4. Warunki zawodów, wpływające na działalność startową koszykarzy – s. 155; 6.5. Zawody w systemie przygotowania koszykarzy (przygotowanie startowe koszykarzy na konkretnych etapach i w konkretnych warunkach) – s. 162; Rozdział 7. Organizacja i funkcjonowanie sztabu zespołu koszykówki ekstraklasy – s. 170; 7.1., Funkcyjne obowiązki głównego trenera – s. 170; 7.2. Funkcyjne obowiązki trenera do spraw przygotowania fizycznego – s. 170; 7.3. Funkcyjne obowiązki trenera selekcjonera – s. 172; 7.4. Funkcyjne obowiązki trenera mistrzostwa taktyczno-technicznego – s. 172; 7.5. Funkcyjne obowiązki lekarza i masażysty zespołu – s. 173; 7.6. Funkcyjne obowiązki menadżera zespołu – s. 174; 7.7. Funkcyjne obowiązki kierownika grupy naukowej – s. 174; Rozdział 8. Sprzęt i wyposażenie bazy klubu koszykarskiego – s. 177; Rozdział 9. Ranking i jego przydatność w koszykówce – s. 183; 9.1. Pojęcie rankingu w grach sportowych – s. 183; 9.2. Sposoby i podstawowe kryteria formowania rankingu drużyny – s. 185; 9.3. Kryteria formowania rankingu gracza – s. 189; 9.4. Zastosowanie metody rangowania w analizie porównawczej drużyn i koszykarzy: przykłady z praktyki – s. 191; Rozdział 10. Praca naukowo-badawcza – s. 216; 10.1. Organizacja i treść pracy dydaktyczno-badawczej studentów – s. 217; 10.2. Treść pracy naukowo-badawczej studentów i doktorantów – s. 219; 10.3. Etapy pracy naukowo-badawczej – s. 224; 10.3.1. Wybór tematu pracy – s. 224; 10.3.2. Zadania, metody i hipoteza badań – s. 226; 10.3.3. Praca z literaturą – s. 228; 10.3.4. Zbieranie, opracowanie, analiza i podsumowanie danych badań – s. 229; 10.3.5. Napisanie pracy i przedstawienie do obrony – s. 230; 10.4. Metody badań, stosowane w kontroli działalności treningowej i startowej koszykarzy – s. 231; Piśmiennictwo – s. 250; Aneks – s. 266;
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectPIŁKA KOSZYKOWApl
dc.subjectTAKTYKA GRYpl
dc.subjectTECHNIKA GRYpl
dc.subjectTRENINGpl
dc.subjectPSYCHOLOGIA SPORTUpl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.othergry-w-pilkepl
dc.titleKoszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 2pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-10-27T20:28:23Z
dc.date.available2020-10-27T20:28:23Z
dc.relation.ispartofseriesPodręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record