Show simple item record

dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.date.created2020
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/776
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1998pl
dc.description.abstractSpis treści: Wprowadzenie - s. 5; SESJA: PODSTAWY TEORETYCZNE I DOROBEK NAUKOWY WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO - s. 7; M. Demel, Bez historii teoria jest ślepa - s. 9; J. Cygan, J. Zakrzewski, Główne koncepcje wychowania zdrowotnego w myśli polskiej XIX i XX wieku (od Jędrzeja Śniadeckiego do Macie ja Demela) - s. 15; Z. Kostrzanowska, Pionierskie inicjatywy w tworzeniu teoretycznych podstaw wychowania zdrowotnego w Polsce - s. 19; A. Krawański, Podwaliny teoretyczne wychowania zdrowotnego - s. 23; B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia - s. 33; B. Woynarowska, M. M. Szymańska, Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Prezentacja poradnika - s. 31; S. Sulisz, Wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej — rozwiązania praktyczne -s. 39; Z. Czaplicki, W. Muzyka, Uczelnia pedagogiczna w promowaniu zdrowia — kilka uwag na marginesie - s. 43; E. Charońska, B. Janus, Modele edukacji zdrowotnej - s. 49; W. Srokosz, Postawa prozdrowotna jako cel wychowania zdrowotnego i przedmiot badań. Dylematy badacza - s. 55; Z. Dziubiński, Kultura zdrowotna kleryków wyższych seminariów duchownych Kościoła katolickiego w Polsce – s. 59; B. Janus, E. Charońska, Struktura organizacyjna edukacji zdrowotnej w Polsce - s. 65. SESJA: EDUKACJA ZDROWOTNA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM DZIECI I MŁODZIEŻY - s. 73; M. Gacek, Próba oceny skuteczności ,,Programu Siedmiu Kroków” w środowisku młodzieży średnich szkół technicznych, w wymiarze efektów bezpośrednich - s. 75; A. Śliwa, Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - s. 81; T. Przewłocka, Filmy oświaty zdrowotnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży - s. 85; R. Pawłowska, E. Jundziłł, Realizacja potrzeb psychospołecznych dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym - s. 89; M. Gacek, Rozpowszechnienie palenia papierosów i wiedza na temat ich szkodliwości wśród młodzieży szkolnej w grupach objętych realizacją „Programu Siedmiu Kroków" oraz pozbawionych oddziaływania programów profilaktyczno-wychowawczych - s. 95; T. Lisicki, B. Wilk, Problematyka uzależnień w poglądach uczniów VIII klas szkół podstawowych w województwie gdańskim - s. 101; E. Rutkowska, Uzależnienia w grupie liderów zdrowego stylu życia - s. 107; T. Sołtysiak, Znajomość negatywnych skutków picia alkoholu a sięganie po tę używkę przez dorastające pokolenie (doniesienie z badań) – s. 111; I. Łabuć-Kryska, Rozmiary uzależnień w środowisku uczniów szkół w Bydgoszczy - s. 117; J. Wojciechowska, Narkomania w opinii młodzieży studenckiej - s. 123; W. Wrona-Wolny, Realizacja problematyki uzależnień w ramach przedmiotu wychowanie zdrowotne - s. 127.
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectPROMOCJA ZDROWIApl
dc.subjectSZKOŁApl
dc.subjectZAGROŻENIE ZDROWIApl
dc.subjectDZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)pl
dc.subjectMŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)pl
dc.subjectPOLSKApl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otherhigiena-dietetyka-pielegnacja-cialapl
dc.titleWychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996. Cz. 1pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-10-24T14:29:58Z
dc.date.available2020-10-24T14:29:58Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record