Show simple item record

dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.date.created2020
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/774
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1998pl
dc.description.abstractSpis treści: Wprowadzenie – s. 3; Sesja Przegląd programów nauczania wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo-wychowawczych – s. 5; Koncepcja i przebieg prac nadprogramem wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole / M. Sokołowska, B. Woynarowska, M. M. Szymańska – s. 7; Program wychowania zdrowotnego realizowany przez Samodzielny Zakład Promowania Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach / J. Rzepka, A. Czok – s. 11; Zadania i cele żywienia w promocji zdrowia w szkole / W. Chalcarz – s. 15; Środowiskowy program szkolnej edukacji zdrowotnej. Ocena dwuletniej realizacji programu w Polsce / M. Charzyńska-Gula – s. 21; Efekty edukacji zdrowotnej w szkole promującej zdrowie i tradycyjnej / B. Zawadzka – s. 33; Wychowanie do starości jako wyzwanie dla współczesnego człowieka / G. Kołomyjska – s. 39; Edukacja zdrowotna nauczycieli w uczelniach pedagogicznych (na przykładzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach) / B. Zawadzka – s. 45; Skuteczność szkolnej promocji zdrowia jamy ustnej w świetle wyników badań zachowań i wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki próchnicy / D. Woitas-Ślubowska – s. 49; Zachowania zdrowotne pracowników kultury fizycznej: stan i wybrane uwarunkowania / D. Woitas-Ślubowska – s. 55; Przedmiot „Higiena żywienia sportowców" jako integralny składnik programu wychowania zdrowotnego / B. Smyłła – s. 61; Wychowanie zdrowotne jako przedmiot studiów w Kolegium Nauczycielskim / B. Fedyn – s. 65; Efektywność wychowania zdrowotnego w badaniach koła naukowego / A. Olek, A. Gregorasz, K. Matras – s. 71; Szkolne programy promocji zdrowia - współpraca Wydziału Zdrowia ze szkołami w roku szkolnym 1995/96 / M. Krysa – s. 75; Prezentacja tworzenia Ciechanowskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / M. Kosińska, B. Bik – s. 79; Minimum sanitarne jako program wychowania zdrowotnego dla dorosłych / I. Pająk – s. 87; Dlaczego prostopadłościan prawidłowej postawy, a nie rzut boczny i przednio-tylny / U. Hoppe – s. 91; Wczesna diagnostyka oraz profilaktyka skolioz i wad postawy u dzieci i młodzieży. Nowosądeckie doświadczenia / J. Pelczar – s. 99; Wychowanie zdrowotne w przedszkolu a wyniki wychowania zdrowotnego i fizycznego po pierwszym roku nauki szkolnej / G. Antoszczuk – s. 107; Ocena programu nauczania o nowotworach w szkołach / M. Jokiel – s. 115; Eksperymentalne zajęcia dla uczniów klasy I szkoły podstawowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach / B. Makowska – s. 119; Program edukacyjny o higienie wieku dojrzewania. „Czas Przemian " - wyniki badań nad jego wdrożeniem / T. Przewłocka, B. Mościcka – s. 121; Realizacja treści programowych w nauczaniu wychowania zdrowotnego w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych / M. Bytniewski – s. 125; Sesja Metody pracy z dziećmi i młodzieżą w procesie wychowania zdrowotnego – s. 129; Umiejętność tworzenia zdrowia - nowe wyzwanie dla edukatora / I. Laudańska, A. Kaiser, A. Krawański: – s. 131; Metoda alternatywnej edukacji zdrowotnej dla młodzieży „To jest Twoja decyzja” / M. M. Szymańska – s. 139; Realizacja zadań w zakresie wychowania zdrowotnego przez szkoły i środki masowego przekazu / M. Wawrzak-Chodaczek – s. 143; Metoda „Narysuj i napisz” w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / M. M. Szymańska – s. 149; Znaczenie wychowania fizycznego w opinii uczniów liceów ogólnokształcących / M. Bytniewski, K. Kałuża – s. 153; Szkoła wobec potrzeb warunkujących rozwój fizyczny i zdrowie dziecka (propozycje zamojskie) / W. Pańczyk – s. 159; Wychowanie zdrowotne w klasach I—III (metody i formy) - oczekiwania i możliwości / P. Kowolik, A. Mazur, M. Pindera – s. 165; Wykorzystanie niektórych technik Celestyna Freineta w procesie przekazywania treści zdrowotnych uczniom klas czwartych / M. Kaliszewska – s. 169; Promocja zdrowia-praktyka szkolna / M. Biedroń – s. 175; Pozaszkolne metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą w procesie wychowania zdrowotnego / A. Abramczyk – s. 181; Realizacja programów edukacji zdrowotnej poprzez aktywizujące metody nauczania / E. Walkowicz – s. 185; Szkolne wycieczki turystyczno-krajoznawcze formą upowszechniania zdrowego stylu życia / J. Nowocień – s. 191; Z doświadczeń Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy / A. Kieszkowska – s. 195; Pozaszkolne spotkania edukacyjne z młodzieżą wiejską (dojrzewanie i wychowanie seksualne) / A. Deluga – s. 199; Opinia dziewcząt na temat związków zachowań zdrowotnych matki ze zdrowiem dziecka / A. Lintowska, F. Lwów – s. 203; Nauczyciel wychowania fizycznego wobec problemów zdrowotnych w szkole / H. Popławska, E. Huk-Wieliczuk – s. 211; Znajomość zasad prawidłowego żywienia przez uczniów kończących szkołę podstawową / A. Skarpańska-Stejnbom – s. 217; Lekcja biologii jako wychowanie dla zdrowia / E. Ziejewska-Stajszczyk – s. 223; Szkolenie uczniów szkół średnich z zakresu pierwszej pomocy / B. Penar, E. Zadarko – s. 227; Rola rodziców w procesie wychowania zdrowotnego dzieci w wieku przedszkolnym / I. Tymecka, M. Karska, A. Trojanowska – s. 231; Małżeństwo i życie rodzinne w świadomości studentów uczelni wychowania fizycznego / K. Włostowska – s. 237; Wychowanie seksualne młodzieży jako element wychowania zdrowotnego / A. Irzmańska – s. 241; Nauczanie wychowania zdrowotnego w szkole specjalnej / H. Kachaniuk – s. 245; Edukacyjne implikacje promowania zdrowia w pracy rewalidacyjnej ośrodków leczniczo-wychowawczych / T. Oleńska-Pawlak – s. 251; Aneks – s. 255; Wystąpienie końcowe – podsumowanie / M. Demel – s. 257; Wnioski z obrad sesji nt. „Przegląd programów nauczania wychowania zdrowotnego w placówkach oświatowo-wychowawczych” / J. Rzepka, W. Chalcarz – s. 259; Wnioski z obrad sesji nt. „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą w procesie wychowania zdrowotnego” / W. Chalcarz – s. 261
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectPROMOCJA ZDROWIApl
dc.subjectSZKOŁApl
dc.subjectZAGROŻENIE ZDROWIApl
dc.subjectDZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)pl
dc.subjectMŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)pl
dc.subjectPOLSKApl
dc.subjectMATERIAŁY KONFERENCYJNEpl
dc.subject.otherhigiena-dietetyka-pielegnacja-cialapl
dc.titleWychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996. Cz. 2pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-10-24T14:25:48Z
dc.date.available2020-10-24T14:25:48Z
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record