Show simple item record

dc.contributor.editorJawień, Bożena
dc.contributor.editorWrona-Wolny, Weronika
dc.contributor.editorMakowska, Bożena
dc.date.created2020
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/741
dc.descriptionKopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2001pl
dc.description.abstractSpis treści: Wstęp – s. 11; Część pierwsza: Zdrowie jako wartość jednostkowa i społeczna oraz edukacyjna – s. 13 Pojęcie zdrowia – s. 15; Barbara Woynarowska i wsp.: Zdrowie i czynniki je warunkujące – s. 15; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska - s. 17; 1. Co to jest zdrowie? - s. 18; 2. Czynniki wpływające na zdrowie – s. 20; Znaczenie relacji międzyludzkich i poczucie własnej wartości w edukacji zdrowotnej – s. 22; Maria Sokołowska: Relacje międzyludzkie i poczucie własnej wartości – s. 22; Ćwiczenia: Maria Sokołowska – s. 27; 1. Herby – s. 27; 2. Spacer z zawiązanymi oczami – s. 29; Wprowadzenie do tematu promocja zdrowia – s. 30; Barbara Woynarowska i wsp.: Podstawowe pojęcia - Promocja zdrowia - s. 30; Barbara Woynarowska: Promocja zdrowia - Metody i podejścia w promocji zdrowia – s. 31; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska – s. 32; 1. Mogę być współtwórcą własnego zdrowia – s. 32; 2. Jak mogą promować zdrowie: jednostka, grupa, społeczność? - s. 33; Maria Sokołowska - s. 34; 3. Podejście „od ludzi do problemu” - s. 34; Edukacja konsumencka – s. 36; Małgorzata Niepokulczycka: Wprowadzenie. Polityka konsumencka, Prawna ochrona interesów konsumenta w Polsce – s. 36; Monika Kosińska: Edukacja konsumencka w szkołach – s. 50; Dokonywanie zmian i kierowanie nimi – s. 57; Barbara Woynarowska: Dokonywanie zmian i kierowanie nimi - s. 57; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska – s. 59; 1. Czy możesz znaleźć kogoś kto. - s. 59; 2. Zrozumieć zmianę. - s. 60; Część druga: Od wychowania zdrowotnego do koncepcji szkoły promującej zdrowie - s. 63; Idea i koncepcja szkoły promującej zdrowie – s. 65; Barbara Woynarowska: Szkoła promująca zdrowie - historia, koncepcja, strategia, zadania nauczycieli – s. 65; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska – s. 68; 1. Co wpływa na nasze samopoczucie w szkole? - s. 68; 2. Cechy szkoły promującej zdrowie – s. 70; Metody stosowane w edukacji zdrowotnej - s. 72; Maria Sokołowska: Strategia i metody w edukacji zdrowotnej – s. 72; Andrzej Szyszko-Bohusz: Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania – s. 77; Ćwiczenia: Maria Sokołowska – s. 85; 1. Moja edukacja zdrowotna w szkole - s. 85; 2. Uczenie się aktywne oparte na doświadczaniu - s. 86; 3. Trzy etapy uczenia się oparte na doświadczaniu – s. 87; 4. Osobista refleksja – s. 87; Zasady opracowywania programów edukacji zdrowotnej w szkole - s. 89; Barbara Woynarowska: Program edukacji zdrowotnej - s. 89; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska – s. 91; 1. Cele edukacji zdrowotnej - s. 91; 2. Obszary tematyczne edukacji zdrowotnej – s. 93; Marianna Charzyńska-Gula, Alina Deluga – s. 95; 3. Analiza proponowanego układu spiralnego programu dla bloku tematycznego „Zycie bez nałogu” - s. 95; Wykorzystanie ewaluacji w edukacji zdrowotnej – s. 98; Barbara Woynarowska: Co to jest ewaluacja? Komu służy i kto dokonuje ewaluacji? - s. 98; Ćwiczenia: Barbara Woynarowska – s. 100; 1. Ewaluacja warsztatów – s. 100; Część trzecia: Rola edukacji w przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia - s. 105; Kształtowanie zachowań zdrowotnych w celu zapobiegania miażdżycy – s. 107; Barbara Woynarowska: O miażdżycy i chorobach układu krążenia, którym można zapobiegać – s. 107; Wiktor Szostak, Barbara Cybulska: Cholesterol – s. 109; Ćwiczenia: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Serca i Życia, Szkolny Związek Sportowy, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Kardiologii Warszawa - s. 118; 1. Gra dydaktyczna „Droga do zdrowego serca". Gra WHO – s. 118; Wychowanie do niepalenia tytoniu – s. 119; Maria Monika Szymańska, Barbara Woynarowska: Edukacja dotycząca uzależnień - s. 119; Ćwiczenia: Małgorzata Ostrowska - Ogórek – s. 121; 1. Scenariusz zajęć: „Poznajemy małe straszydła — papierosiaki. Jak można przed nimi uciec? - s. 121; Małgorzata Ostrowska-Ogórek – s. 126; 2. Dekodowanie reklam papierosów – s.126; Małgorzata Ostrowska-Ogórek, Marianna Charzyńska-Gula – s. 128; 3. Scenariusz zajęć „Jak możesz odmówić wypalenia papierosa, wypicia alkoholu, zażycia nie znanej Ci substancji?” - s. 128; Elżbieta Charońska, Barbara Janus, Marlena Szczepska – s. 132; 4. Konspekt-temat lekcji: „Kto pali papierosy - nie myśli, kto myśli - nie pali” (wiek uczniów 11-13 r.ż.) - s. 132; Marianna Charzyńska-Gula – s. 137; 5. Jak może odbywać się wkraczanie w nałóg? - s. 137; Wychowanie do trzeźwości – s. 144; Bohdan T. Woronowicz: Dlaczego ludzie piją? - s. 144; Bohdan T. Woronowicz: Testy i kwestionariusze diagnostyczne – s. 149; Bohdan T. Woronowicz: Problemy związane z alkoholem. Problemy zdrowotne – s. 151; Ćwiczenia: Maria Monika Szymańska, Barbara Woynarowska: Edukacja dotycząca uzależnień – s. 159; 1. Pierwszy kontakt z tytoniem i alkoholem – s. 159; Marianna Charzyńska-Gula – s. 160; 2. Polski styl picia alkoholu – s. 160; Narkomania - problem zdrowotno-wychowawczy – s. 164; Maria Monika Szymańska, Barbara Woynarowska: Edukacja dotycząca uzależnień – s. 164; Ćwiczenia: Maria Monika Szymańska, Barbara Woynarowska: Edukacja dotycząca uzależnień – s. 167; 1. Cele edukacji dotyczącej uzależnień – s. 167; 2. Rola narkotyków w życiu ludzi – s. 168; 3. Postawy wobec używania środków uzależniających – s. 170; Alina Deluga – s. 172; 4. Narkotyki - ich rodzaje i skutki. Jak można zetknąć się z narkotykiem – s. 172; Przemoc wobec dziecka jako problem wychowawczy – s. 185; Nadine C. Schwab: Dziecko maltretowane i zaniedbywane (tłum. B. Woynarowska) – s. 185; Edukacja onkologiczna – s. 189; Zbigniew Wronkowski: Choroby nowotworowe – s. 189; Ćwiczenia: Oprac. i tłum. Z. Czownicki: - s. 198; 1. Wczesne rozpoznanie i leczenie nowotworów złośliwych – s. 198; Ochrona skóry i śluzówek przed zakażeniami – s. 212; Andrzej Stapiński: Choroby przenoszone drogą płciową – s. 212; Maria Monika Szymańska: Edukacja dotycząca HIV/AIDS w szkole – s. 229; Ćwiczenia: Maria Monika Szymańska – s. 232; Fakty w edukacji HIV/AIDS – s. 232; 2. Postawy wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS – s. 235; Elżbieta Charońska, Barbara Janus, Marlena Szczepska – s. 238; 3. Konspekt- Przebieg spotkania z młodzieżą w 14—16 r.ż. na temat AIDS – s. 238; Elżbieta Charońska – s. 248; 4. AIDS-pokonać strach. Scenariusz zajęć, wiek uczniów 14 - 16 lat – s. 248; Aneks – s. 251; 1. Droga do zdrowego serca (gra dydaktyczna Światowej Organizacji Zdrowia WHO) – s. 253; 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (wybrane fragmenty) – s. 266; 3. Wykaz filmów – s. 286.
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)pl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectWYCHOWANIE ZDROWOTNEpl
dc.subjectZDROWIEpl
dc.subjectPROMOCJA ZDROWIApl
dc.subjectPODRĘCZNIK AKADEMICKIpl
dc.subject.otherhigiena-dietetyka-pielegnacja-cialapl
dc.titleWypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 2pl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2020-10-13T18:50:57Z
dc.date.available2020-10-13T18:50:57Z
dc.relation.ispartofseriesPodręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record