• Humanistyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży 

   Gedl-Pieprzyca, Izabella; Lubaś, Julian (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1987)
   Spis treści: Analiza czynników fizycznych, psychicznych i środowiskowych warunkujących tempo nauczania pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Izabella Gedl-Pieprzyca – s. 5; Wprowadzenie – s. 5; Materiały i metody – ...
  • Narciarstwo biegowe 

   Blecharz, Jan; Klimek, Andrzej T.; Kowalczyk, Justyna; Krasicki, Szymon; Rosiński, Jarosław; Ruchlewicz, Tadeusz; Sadowski, Grzegorz; Tajner, Apoloniusz; Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: Wstęp / Apoloniusz Tajner – s. 51; Wprowadzenie do indywidualnego studium: z Kasiny po olimpijskie medale / Justyna Kowalczyk – s. 72; Zarys rozwoju narciarstwa biegowego / Szymon Krasicki – s. 193; Fizjologiczne ...
  • Przewodnik do ćwiczeń z psychologii 

   Zdebski, Janusz; Dracz, Barbara; Blecharz, Jan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1983)
  • Psycholog w praktyce sportowej : materiały konferencji naukowej 

   Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1991)
   Spis treści: Wprowadzenie – s. 5; Pilne zadania psychologii sportu / G. Olszewska – s. 7; Działalność sportowa jako przedmiot psychologii sportu / J. Gracz, T. Sankowski – s. 15; Analiza psychologicznych koncepcji ...
  • Psychologia wobec wychowania fizycznego : materiały Konferencji Naukowej 

   Zdebski, Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1992)
   Spis treści: Wprowadzenie / J. Zdebski – s. 5; Rola psychologii w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego / H.Grabowski – s. 7; Promowanie zdrowia w wychowaniu fizycznym / J. Kłodecka-Różalska – s. 13; Wychowanie ...