• Der Ringkampf 

      Zadig, Georg (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1907)