• Die Sportverletzungen 

      Saar, Günter von (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1914)