• System zastępowy 

      Philipps, Roland E. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1931)