• Przeszłość polskiej kultury fizycznej 

   Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Wasztyl, Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
   Spis treści: Edukacja fizyczna i higiena. 1. Ateny Polskie. Rola Krakowa w życiu społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX w. / Julian Dybiec - s. 11; 2: Zarys dziejów krakowskiej uczelni wychowania fizycznego / Kazimierz ...
  • Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce : od telemarku do carvingu 

   Chojnacki, Kazimierz; Orlewicz-Musiał, Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2005)
   Spis treści: Wstęp - s. 5; Zarys rozwoju światowego narciarstwa - s. 10; Techniki narciarskie krajów skandynawskich i alpejskich - s. 21; Narciarstwo w Polsce - zarys dziejów - s. 26; Polski prapoczątek narciarstwa - s. ...