• Popularna higiena wzroku 

      Langie, Adam Marian (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1903)