• Cricket 

      Steel, Allan Gibson; Lyttelton, Robert Henry; Lang, Andrew; Grace, William Gilbert; Mitchell, Richard Arthur Henry (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1904)