• Technik des Bergsteigens 

      Kern, Emil (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1929)