• Kleine Schwimmschule 

      Kehl, Wilhelm (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1888)