• Edukacja zdrowotna - alkohol - sport : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego. AWF - Kraków 21-22 maja 2002 

   Wrona-Wolny, Weronika; Wdowik, Marta; Makowska, Bożena; Jawień, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2002)
   Spis treści: Wstęp – s. 5; Edukacja zdrowotna wobec potrzeb społecznych / Zofia Żukowska – s. 7; Edukacja zdrowotna w polskim systemie oświaty – bilans ostatniej dekady / Barbara Woynarowska – s. 17; Wyobrażenia nauczycieli ...
  • Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : ogólnopolska konferencja naukowa, AWF Kraków 27-28 maja 1999. T. 1 

   Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena; Jawień, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2002)
   Spis treści: Wstęp – s. 5; Referaty wprowadzające – s. 7; Nauczyciel w edukacji zdrowotnej - w świetle reformy systemu edukacji / Sokołowska M. – s. 9; Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów / ...
  • Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : ogólnopolska konferencja naukowa, AWF Kraków 27-28 maja 1999. T. 2 

   Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena; Jawień, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2002)
   Spis treści: Sesja III. Miejsce wychowania zdrowotnego w programach studiów AWF oraz innych uczelni pedagogicznych (prezentacja różnych programów) – s. 5; Podstawy wychowania zdrowotnego i promocja zdrowia w programie ...
  • Wypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 2 

   Jawień, Bożena; Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2001)
   Spis treści: Wstęp – s. 11; Część pierwsza: Zdrowie jako wartość jednostkowa i społeczna oraz edukacyjna – s. 13 Pojęcie zdrowia – s. 15; Barbara Woynarowska i wsp.: Zdrowie i czynniki je warunkujące – s. 15; Ćwiczenia: ...
  • Wypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 3 

   Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena; Jawień, Bożena; Wdowik, Marta (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
   Spis treści. Wstęp – s. 7; I. Wybrane zagadnienia teoretyczne i ogólne w edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia – s. 9; Teorie wykorzystywane w edukacji zdrowotnej / Barbara Uramowska-Żyto – s. 11; Model Precede-Proceed ...