• Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego 

      Janikowska-Siatka, Maria (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2006)
      Spis treści: Wstęp - s. 7; Rozdział 1: Rodzaje zajęć ruchowych w szkole - s. 9; 1.1.Lekcja i zajęcia fakultatywne - s. 9; 1.2. Budowa lekcji - s. 10; 1.3. Zasady budowy lekcji - s. 11; 1.4. Znaczenie poszczególnych części ...