• Schleuderball und Barlauf 

      Ernst, Heinrich (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1927)