• Wrestling 

      Armstrong, Armstrong, Walter Walter (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1900)