• Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej 

      Arlet, Tomasz; Kochanek, Józef; Sobiecki, Jan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1989)
      Spis treści: Tomasz Ariet, Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na poziom i dynamikę rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci nowosądeckich między 7 a 11 rokiem życia Wstęp.- s. 5; 1. Materiał i metody- ...