• Gimnastyka : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego kierunku fizjoterapia 

      Kolarczyk, Ewa; Arlet, Anna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
      Spis treści: I. Wprowadzenie i podstawowe definicje – s. 5; II. Terminologia gimnastyczna – s. 7; III. Podział ćwiczeń w gimnastyce podstawowej – s. 9; 1. Ćwiczenia porządkowo- dyscyplinujące – s. 9; 1.1.Musztra – s. 10; ...