• Der Lauf 

      Amberger, Georg Wilhelm (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1923)