• Skating 

      Adams, Douglas; Cheetham, L. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1894)