• Ośrodki spa i wellness : organizacja i funkcjonowanie 

      Abram, Maciej; Kosińska, Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2016)
      Spis treści: Wprowadzenie - s. 5; Rozdział 1: Geneza i znaczenie pojęć spa i wellness – s. 1;.1. Wellness -s. 7; 1.2. Spa -s. 21; 1.3. Wellness i spa – s. 27; Rozdział 2: Historia spa i wellness – s. 30; 2.1. Historia ...