Show simple item record

dc.contributor.authorKryczka, Małgorzata
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-62891-38-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/166
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza długookresowego kształtowania się konsumpcji usług turystycznych w Polsce, ze szczególnym wskazaniem współzależności między poziomem i strukturą tej konsumpcji a determinującymi ją czynnikami ekonomicznymi. Zjawiska i tendencje zachodzące w sferze konsumpcji usług turystycznych, rozważane są w obszarze turystyki krajowej i wyjazdowej społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestu lat funkcjonowania gospodarki rynkowej. Z punktu widzenia dokonanych zmian społeczno-politycznych to właśnie korzystanie z bogatej oferty turystycznej stało się synonimem sukcesu transformacyjnego Polaków. Określenie współzależności zjawisk pozwala rozszerzyć efekt ich oddziaływania poza cezurę czasową, w której zjawiska te są rozpatrywane. W podjętej analizie konsumpcji brany jest pod uwagę przede wszystkim aspekt makroekonomiczny, choć w treści rozważań obecny jest również aspekt mikroekonomiczny.pl
dc.description.abstractSpis treści: Wstęp – s. 5; 1. Konsumpcja usług turystycznych i jej funkcje – s. 11; 1.1. Charakterystyka usług turystycznych i ich rola w zaspokajaniu potrzeb – s. 11; 1.2. Istota konsumpcji usług turystycznych i jej uwarunkowania – s. 24; 1.3. Modele decyzyjne konsumentów na rynku usług turystycznych – s. 42; 2. Metodyka badań konsumpcji usług turystycznych – s. 55; 2.1. Konsumpcja usług turystycznych jako przedmiot badań – s. 55; 2.2. Źródła danych o konsumpcji usług turystycznych w Polsce – s. 58; 2.3. Mierniki i wskaźniki konsumpcji usług turystycznych – s. 67; 3. Zapotrzebowanie Polaków na usługi turystyczne – analiza zmian długookresowych – s. 73; 3.1. Aktywność turystyczna polskiego społeczeństwa jako czynnik zapotrzebowania na usługi turystyczne – s. 73; 3.2. Dynamika zmian zapotrzebowania na usługi transportowe i noclegowe – s. 84; 3.3. Długookresowe zmiany w wydatkach na podróże i usługi turystyczne – s. 97; 3.4. Subiektywna ocena zaspokojenia potrzeb wypoczynku wobec zmian w stanie zamożności społeczeństwa – s. 103; 4. Konsumpcja usług turystycznych w świetle dochodów gospodarstw domowych – s. 117; 4.1. Aktywność turystyczna i cele wyjazdów a zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych – s. 125; 4.2. Wpływ wielkości osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym na wydatki na wyjazdy turystyczne – s. 138; 4.3. Dochody gospodarstw domowych a formy wyjazdów turystycznych i sposoby podróżowania – s. 148; 5. Uczestnictwo w turystyce w świetle jakości życia gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia – s. 173; 5.1. Spożytkowanie czasu wolnego na turystykę na tle różnic w zamożności gospodarstw domowych – s. 173; 5.2. Transfery jako finansowe wsparcie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych – s. 178; 5.3. Materialne i pozamaterialne przyczyny braku uczestnictwa w turystyce – s. 189; Podsumowanie – s. 199; Bibliografia – s. 205; Wykaz tabel i rysunków – s. 217; Aneks – s. 225.
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiepl
dc.rightscc-notpl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectkonsumpcjapl
dc.subjectusługi turystycznepl
dc.subjectaktywność turystycznapl
dc.subjectdochody gospodarstw domowychpl
dc.subject.othernauki-spoleczne-ekonomia-prawo-administracjapl
dc.subject.otherturystyka-turyzmpl
dc.subject.otherzarzadzaniepl
dc.titleKonsumpcja usług turystycznych w Polscepl
dc.typeBookpl
dc.date.accessioned2018-12-03T12:13:17Z
dc.date.available2018-12-03T12:13:17Z
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record