Show simple item record

dc.contributor.authorKryczka, Małgorzata
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0867-3888pl
dc.identifier.issn2353-5962pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12053/165
dc.description.abstractCelem artykułu jest wskazanie wpływu nowoczesnych technologii na działania promocyjne sprzyjające rozwojowi kultu Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny realizowane przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach oraz skutków tych działań przejawiających się w nowych sposobach i formach pielgrzymowania. W artykule dokonano analizy danych dotyczących rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium od początku jego istnienia do czasu obecnego oraz skonfrontowano pielgrzymowanie tradycyjne z pielgrzymowaniem wirtualnym. Badania wykazały, iż dzięki zaangażowaniu nowych narzędzi informatycznych oraz mediów nastąpił w ostatnich latach imponujący wzrost liczby tzw. pielgrzymów wirtualnych. Podejmowane działania promocyjne w przestrzeni wirtualnej pozostają w zgodzie z charyzmatem miejsca i misją rozpowszechniania orędzia Bożego Miłosierdzia. Intensywne i konsekwentne działania na rzecz promowania kultu sprawiają, że dziś do Światowego Centrum Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach coraz liczniej przybywają pielgrzymi – zarówno w rzeczywistości realnej, jak i wirtualnej – ze wszystkich kontynentów. Kult ten osiągnął zasięg globalny.pl
dc.description.abstractPurpose. The impact of modern technologies on promotional activities supporting the development of Veneration of the Image of Divine Mercy and St Faustina carried out by Divine Mercy Sanctuary in Łagiewniki and effects of this action manifesting itself in new ways and forms of pilgrimage. Method. This article presented data analysis concerning the development of the pilgrimage movement of the Sanctuary dating back to its beginning until today, and it also confronts traditional pilgrimage with the virtual one. Findings. The research showed that thanks to employing new media and computer tools, there has been a significant increase in the number of so-called ‘virtual’ pilgrimages in recent years. The carried out promotional activities remain true to the charisma of the place and in line with the mission of spreading the proclamation of the Divine Mercy. Intense and consistent actions in favour of promoting worship, cause many visits, both actual and cybernetic, from all continents to the World Centre of Veneration of the Image of Divine Mercy in Cracow Łagiewniki today. This worship has now reached a global range.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightscc-notpl
dc.sourceFolia Turistica 2016, nr 39, s. 293-315pl
dc.subjectpielgrzymowaniepl
dc.subjectdziałania promocyjnepl
dc.subjectprzestrzeń wirtualnapl
dc.subjectmiejsce kultu religijnegopl
dc.subjectpromocja kultupl
dc.subjectpilgrimagepl
dc.subjectpromotional activitypl
dc.subjectvirtual spacepl
dc.subjectthe worship placepl
dc.subjectpromotion of the venerationpl
dc.subject.othernauki-spoleczne-ekonomia-prawo-administracjapl
dc.subject.otherreligiapl
dc.subject.otherturystyka-turyzmpl
dc.subject.otherzarzadzaniepl
dc.titleWirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikachpl
dc.title.alternativeVirtual Pilgrimage as a Result of the Application of New Technologies in Promotion. Case Study of The World Centre of Divine Merci in Cracow-Łagiewnikipl
dc.typeArticlepl
dc.date.accessioned2018-12-03T12:07:59Z
dc.date.available2018-12-03T12:07:59Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record