• Dennis Lock i jego cztery typy projektów 

      Markowski, Andrzej (Agencja Artystyczna PARA, 2011)
      Głównym celem rozważań jest przedstawienie i przybliżenie głównych założeń przygotowania i prowadzenia projektów badawczych, w nawiązaniu do czterech typów projektów zaproponowanych przez Dennisa Locka.