• SPICE: holistyczne podejście w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

      Markowski, Andrzej; Markowska, Magdalena; Gajoch, Aneta (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 2018)
      Praca przybliża problematykę związaną z programem prowadzenia terapii zajęciowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Niejednokrotnie wielu terapeutów napotyka na trudności w pracy z pacjentami, wynikające z braku prowadzenia ...