• Leczenie bólu mięśniowo-powięziowego u pacjentów objętych opieką paliatywną 

      Markowska, Magdalena; Markowski, Andrzej (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018)
      Wstęp i cel pracy: Głównym celem pracy była ocena wpływu aplikacji taśmy elastycznej według koncepcji metody Kinesio Taping (KT) w połączeniu z prowadzonym programem fizjoterapeutycznym na ból mięśniowo-powięziowy występujący ...