• Moralność naukowca 

      Markowski, Andrzej (Agencja Artystyczna PARA, 2011)
      Celem pracy jest rozważanie nad moralnością i etyką nauki w nawiązaniu do postawy prezentowanej przez naukowców na różnym szczeblu kariery zawodowej.