• Determinanty powtarzalności upadków u osób po 75. roku życia 

   Żak, Marek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2009)
   Spis treści: Objaśnienie skrótów - s. 6; 1. Wprowadzenie - s. 7; 1.1. Zmiany demograficzne na świecie i w Polsce - s. 7; 1.2. Upadki osób starszych - następstwa i konsekwencje - s, 10; 1.3. Czynniki ryzyka upadków osób ...
  • Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 1 

   Szmigiel, Czesław; Kiebzak, Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: Przedmowa - s. 3; 1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna / Czesław Szmigiel - s. 13; 1.1. Definicja pojęcia dziecko niepełnosprawne - s. 13; 1.2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna - dane statystyczne - s. 16; ...
  • Ważniejsze zaburzenia zdrowia w wieku szkolnym i zapobieganie ich powstawaniu 

   Gądzikiewicz, Witold (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1933)
  • Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej w pediatrii 

   Zawadzka, Dominika; Curyło, Marta; Gumułka-Kołek, Anna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2014)
   Spis treści: Wprowadzenie – s. 5; 1. Wczesna interwencja - usprawnianie fizyczne i psychiczne dzieci w okresie ich rozwoju – s. 8; 1.1. Proces oceny dziecka we wczesnej interwencji – s. 10; 1.2. Praca w naturalnym środowisku ...