• Die Spiele der Menschen 

      Groos, Karl (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1899)
    • Die Spiele der Thiere 

      Groos, Karl (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1896)