• Determinanty powtarzalności upadków u osób po 75. roku życia 

      Żak, Marek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2009)
      Spis treści: Objaśnienie skrótów - s. 6; 1. Wprowadzenie - s. 7; 1.1. Zmiany demograficzne na świecie i w Polsce - s. 7; 1.2. Upadki osób starszych - następstwa i konsekwencje - s, 10; 1.3. Czynniki ryzyka upadków osób ...