• Der Wanderer 

      Fendrich, Anton (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1922)