• Das Wandern 

   Müller-Marquardt, Fritz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1927)
  • Der Wanderer 

   Fendrich, Anton (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1922)
  • Der Wandertag 

   Kühn, Walter (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1927)
  • Wandern 

   Eckardt, Fritz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1926)