• Wstęp do teorii rekreacji : (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej) 

      Winiarski, Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1989)
      Spis treści: Od autora – s. 7; Zagadnienia wstępne – s. 9; 1. Podstawowe pojęcia teorii rekreacji – s. 9; 2. Teoria rekreacji, jej status naukowy i miejsce w systemie nauk – s. 13; 3. Dotychczasowy rozwój teorii czasu ...