• Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia 

   Colozza, Giovanni Antonio (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1895)
  • Szkice krytyczne o kulturze fizycznej 

   Demel, Maciej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1998)
   Spis treści: I. O nowoczesną doktrynę kultury fizycznej – s. 7; Straszni mieszczanie - s. 7; Nowoczesność w wychowaniu fizycznym – s. 11; II. Czym jest, a czym mogłoby być wychowanie fizyczne? - s. 15; Raport dla Komitetu ...