• Koszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 2 

      Lâh, Vladimir Iosifovič (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
      Spis treści: Wstęp – s. 7; Rozdział 1. Ocena i kontrola działań startowych koszykarzy – s. 11; 1.1. W jakim celu należy dokonywać analizy działań startowych graczy – s. 11; 1.2. Sposoby rejestracji działań startowych – s. ...