• Tańce regionalne 

      Janowska, Barbara; Kubalska, Helena; Tomasik, Jacek; Mazurkiewicz, Anna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1967)