• Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży 

      Spodaryk, Krzysztof (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2001)
      Spis treści: Prace z zakresu antropomotoryki – s. 5; Porównawcze badania progów wentylacyjnych u 14-letnich dziewcząt i chłopców / Jerzy Cempla, Joanna Gradek – s. 7; Poziom rozwoju morfologicznego i psychomotorycznego ...