• Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie 

      Basiaga-Pasternak, Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
      Spis treści Wprowadzenie – s. 5; 1. Zjawisko stresu i sposoby radzenia sobie z nim – s. 7; 1.1. Stres i radzenie sobie ze stresem – s. 7; 1.2. Model Richarda Lazarusa – s. 9; 1.3. Wpływ czynników indywidualnych na sposób ...