• Pływanie korekcyjne 

   Kołodziej, Józef (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1989)
  • Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej 

   Chojnacki, Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
   Spis treści: Wstęp - s. 7; 1. Materiał i metody - s. 11; 2. Turystyka osób niepełnosprawnych - s. 12; 2.1. Turystyka - zakres pojęciowy i znaczenie zdrowotne - s. 12; 2.2. Rola turystyki w aktywności ruchowej człowieka - ...
  • Zasady usprawniania ruchowego w chorobach układu nerwowego 

   Roziecka, Irena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1987)
   Spis treści Od Autora – s. 7; I. Część ogólna – s. 9; 1. Zaburzenia czynności układu nerwowego – s. 9; Neuron ruchowy obwodowy – s. 12; Neuron ruchowy ośrodkowy – s. 14; Układ pozapiramidowy – s. 15; Móżdżek – s. 18; Twór ...