• Der Rudersport 

      Scheibert, Justus (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1902)