• Le mouvemen 

      Woodworth, Robert Sessions (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1903)