• Koszykówka 

   Wyrobek, Zygmunt (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1930)
  • Koszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 2 

   Lâh, Vladimir Iosifovič (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
   Spis treści: Wstęp – s. 7; Rozdział 1. Ocena i kontrola działań startowych koszykarzy – s. 11; 1.1. W jakim celu należy dokonywać analizy działań startowych graczy – s. 11; 1.2. Sposoby rejestracji działań startowych – s. ...
  • Koszykówka : taktyka, technika, metodyka nauczania 

   Oszast, Halina; Kasperzec, Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1988)
   Spis treści: Część I. Historia – technika – s. 7; Od autorów – s. 9; 1. Historia gry - ewolucja przepisów – s. 15; 1.1. Historia mini koszykówki – s. 33; 1.2. Ewolucja przepisów gry – s. 35; 2. Wskazówki dotyczące nauczania ...
  • Metodyka nauczania techniki i taktyki zespołowych gier sportowych : koszykówka 

   Mikułowski, Jan; Oszast, Halina (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1968)