• Wurf und Stoß 

      Holtzmann, Karl (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1930)