• Technika obsługi turystycznej 

      Lipski, Andrzej; Wędrychowski, Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1982)
      Spis treści: Wprowadzenie - s. 5; Rozdział I: Rynek turystyczny – s.9; 1.1. Biura turystyczne i ich funkcje - s. 13; 1.2. Hotelarstwo.- s. 16; 1.3. Baza gastronomiczna - s. 27; 1.4. Transport turystyczny – s. 31; 1.5. Kadra ...