• Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania 

      Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2003)
      Spis treści: Wstęp - s. 5; Część I: Teoretyczne zagadnienia organizacji i zarządzania – s. 7; 1. Sprawność działania - s. 7; 1.1. Cele i skutki działania instytucji - s. 7; 1.2. Oceny sprawności działania - s. 12; 1.3. ...