• Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie 

      Alejziak, Bożena; Owsianowska, Sabina (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2008)
      Spis treści: Bożena Alejziak: Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie - s. 5; Wprowadzenie - s. 5; 1. Cel pracy, problemy badawcze oraz hipotezy - s. 12; 2. Zmienne zależne i ...