• Waldlager 

      Scheller, Thilo (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1927)