• Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 1 

   Szmigiel, Czesław; Kiebzak, Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: Przedmowa - s. 3; 1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna / Czesław Szmigiel - s. 13; 1.1. Definicja pojęcia dziecko niepełnosprawne - s. 13; 1.2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna - dane statystyczne - s. 16; ...
  • Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 2 

   Szmigiel, Czesław; Kiebzak, Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: 8. Neurofizjologiczne metody usprawniania ruchowego dzieci wysokiego ryzyka z mózgowym porażeniem dziecięcym - s. 9; 8.1. Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath / Monika Gasińska, Dorota Gazurek - ...