• Physiologie der Leibesübungen 

   Lagrange, Fernand (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1912)
  • Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 2 

   Szmigiel, Czesław; Kiebzak, Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2010)
   Spis treści: 8. Neurofizjologiczne metody usprawniania ruchowego dzieci wysokiego ryzyka z mózgowym porażeniem dziecięcym - s. 9; 8.1. Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath / Monika Gasińska, Dorota Gazurek - ...
  • Pomiary kątowe zakresu ruchu, zapisy pomiarów, metoda SFTR 

   Szczechowicz, Jakub (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
   Spis treści: Od autora - s. 5; Wiadomości ogólne - s. 7; Technika wykonywania pomiarów - s. 19; I. Kończyna górna - s. 19; 1. Obręcz barkowa - s. 19; 2. Staw łokciowy - s. 28; 3. Staw promieniowo-nadgarstkowy - s. 34; ...
  • Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym 

   Klimek-Piskorz, Ewa; Piskorz, Czesław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
   Spis treści: Skróty i symbole użyte w pracy – s. 5; 1. Wstęp; 2. Cele pracy – s. 13; 3. Materiał i metody – s. 14; 3.1. Charakterystyka badanej grupy – s. 14; 3.2. Metodyka – s. 15; 3.2.1. Metodyka pomiarów podstawowych ...
  • Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii 

   Bator, Aleksander; Kasperczyk, Tadeusz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2000)
   Spis treści: Od autorów - s. 9; I. Teoretyczne podstawy treningu zdrowotnego – s. 11; 1. Zdrowotne właściwości aktywności ruchowe ) - s. 12; 1.1 Wpływ ruchu na tkanki i narządy – s. 12; 1.1.1. Wpływ ruchu na układ mięśniowy ...